Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Överföring av självmordsbenägenhet mellan generationer

22 juni 2015 (10:51) | självmord | av: Ludmilla

David Brent har tillsammans med amerikanska kollegor studerat sannolikheten för och på vilket sätt självmordsförsök hos föräldrarna överförs till barnen i en prospektiv studie, som genomfördes mellan åren 2005-2012. Materialet bestod av 334 föräldrar med psykisk sjukdom och deras 701 barn.191 (57,2 %) av föräldrarna hade gjort självmordsförsök. Barnen var mellan 17-18 år (SD=8; range 10-50 år) när studien startade. Barnens psykiska hälsa bedömdes varje år under i genomsnitt 5,6 år genom kliniska intervjuer och självskattningar. 44 (6,7 %) av de 701 barnen hade gjort minst ett självmordsförsök innan studien startade, och 29 (4,1 %) gjorde självmordsförsök under själva studien, varav 19 (65,5 %) för första gången. Döttrar och söner från förälder som gjort självmordsförsök hade en nästan 5 gånger ökad risk för självmordsförsök, Odds Ratio (OR) var 4.9 ( 95 % CI= 1,56-12,9, p=0.005). Den höga risken kvarstod även efter kontroll för andra variabler hos barnen exempelvis tidigare historia av psykisk sjukdom (OR 4,2), tidigare historia med självmordsförsök (OR 5,69) och depression i anslutning till självmordsförsök (OR 11,32). Impulsiv aggressivitet hos barnen ökade risken för depression vilket i sin tur ledde fram till ökad risk för självmordsförsök.

Barn med en familjehistoria av självmordsförsök utgör en högriskgrupp. Interventioner med särskild målsättning att ingripa mot impulsiv aggression och depression skulle kunna minska den familjära överföringen av självmordsbeteende, föreslår författarna.

Läs mer här…

Skriv någonting