Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Hur möter man någon som försökt att ta sitt liv

12 oktober 2015 (9:06) | att hjälpa andra, sjukvård, tröst&hopp | av: Ludmilla

Att upptäcka att någon som du bryr dig om har försökt att ta sitt liv kan vara en tumultartad upplevelse. Inledningsvis upplever du kanske känslor som chock och förnekelse.

Inte så sällan kommer de som står nära att anklaga sig själva genom att tänka t ex ”Om jag bara hade varit mer uppmärksam…” Det är viktigt att förstå att det inte är ditt fel att någon försöker att ta sitt liv.

Vanliga känslor och reaktioner på ett självmordsförsök hos en närstående inkluderar:

 • ”Hur kan hen göra så här mot oss?”
 • ”Ingen ska få veta om detta”.
 • ”Älskade/vaktade/lyssnade jag inte tillräckligt?”
 • Rä ”Kommer hen att försöka igen?”
 • ”Om vi låtsas som att det inte har hänt kommer det att försvinna.”
 • Fö ”Hen försökte bara få uppmärksamhet”
 • Avstä ”Det här är inte mitt problem. Någon annan tar hand om det här.”

Mindre hjälpsamma reaktioner på ett suicidförsök:

 • Få ”Det här kan inte vara sant. Jag vet inte vad jag ska göra-vad kan vi göra?”
 • ”Du är ett riktigt psykfall”.
 • Anklaga: ”Det var verkligen korkat gjort.”
 • Predika: ”Du vet att du inte borde ha gjort detta. Du vet att du borde ha bett om hjä”
 • Ignorera: ”Om jag bara låtsas som att det inte har hänt så försvinner det.”
 • Övergiva: ”Jag klarar inte detta, jag måste gå.”
 • Straffande: ”Jag kommer inte att prata med hen förrän hen tagit sitt förnuft till få”
 • Dramatisera: ”Det här är det värsta som du någonsin har gjort.”
 • Förenkla: ”Du behöver bara lite medicin och sen kommer du att bli dig själv igen.”
 • Vara arg: ”Jag fattar inte hur du kunde göra så här!”
 • Ge dåligt samvete: ”Förstår du inte hur du får mig att känna nu?”

Vad du kan säga till någon som försökt att ta sitt liv

Det är ofta svårt att veta vad man ska säga till någon som försökt att ta sitt liv. Att hitta de rätta orden är inte alltid lätt när du själv är uppfylld av alla slags känslor och tankar. Försök först och främst att skapa en icke dömande miljö där personen känner sig älskad, accepterad, stöttad och förstådd. Visa att du finns där, att du bryr dig om. Ställ öppna frågor. På så sätt skapar du ett tryggt rum.

-Jag är ledsen att du ska behöva må så här dåligt.

-Jag är så glad att du fortfarande lever.

-Jag finns här för dig.

-Glöm inte att du alltid kan vända dig till mig.

-Jag vill hjälpa dig.

-Berätta vad jag kan göra för att stötta dig just nu.

 

Hur du kan stötta någon som försökt att ta sitt liv

Var tillgänglig och berätta att du kommer att lyssna. Skapa ett tryggt rum (se ovan). Det är förutsättningen för att personen ska våga och orka öppna sig. Det återskapar ett förtroende mellan  er. Utforska och undersök vilka känslor och tankar personen har, innan ni gemensamt kommer fram till lösningar. Våga fråga hur det känns just nu. Våga fråga om personen har aktiva självmordsplaner just nu. Våga fråga om personen litar på sig själv just nu.

Ta bort medel för ytterligare självmordsförsök som tabletter, alkohol, rep, sladdar osv, för att se till att personen är säker om det skulle komma upp ytterligare självmordsimpulser.

Realistiska planer
Stötta personen genom att undersöka och utveckla realistiska planer och lösningar för att stå ut med den känslomässiga smärtan. För att släppa självmordet som lösning måste hen se att livet kan förändras. Från början handlar det om att ta små steg i en annan riktning. De upplevda problemen har inte skapats över en natt och kommer inte att försvinna över en natt. Tillsammans kan ni ta några första steg och undanröja de problem som ligger närmast i tiden. Undersök vad som upplevs jobbigt den närmaste timmen, närmaste dygnet, närmaste veckan och lös problemen.

Det är viktigt att den suicidala personen får så mycket ansvar över sin situation som denne är kapabel till just då. Det kan vara svårt att lita på att personen inte kommer att ta sitt liv igen. Ändå så måste ni båda stå på samma sida om problemet. Kom ihåg att den du bryr dig om egentligen inte vill dö, utan just nu inte ser någon annan lösning på den upplevda situationen. En person som nyss försökt att ta sitt liv ska inte lämnas ensam. Men tillsammans behöver ni utforska vilken nivå övervakningen ska ske för att det ska kännas bra från båda. Om möjligt undvik tvång och ett förhållningssätt som får personen att känna förlust av att bestämma över sig själv.

Involvera flera
Du ska inte vara ensam i den här situationen. Fler familjemedlemmar och vänner behöver vara inkluderade i ett nätverk. Personen befinner sig just nu i ett livshotande tillstånd och ska behandlas på det sättet. Du ska inte ta rollen av professionell utan uppmuntra din närstående att ta hjälp av kurator, psykolog, terapeut eller läkare. Stötta denne att kontakta professionell hjälp och följ gärna med dit när tid är bokad. Uppmuntra personen att skriva ned en säkerhetsplan. En sådan innehåller i detalj de steg som behövs tas när man får självmordsimpulser. Vilka personer ska kontaktas och hur. Att ha en noggrann skriftlig plan om vad som ska göras när det känns outhärdligt hjälper personen att hålla sig säker. Att ha en konkret plan hjälper också dig att känna att ni båda är mer förberedda om eventuella framtida självmordstankar.

Gör ett överlevnads-kit

Uppmuntra din närstående att göra ett överlevnadskit eller en låda där hen kan samla musik, bilder, dikter och annat som denne upplever håller fast hen i livet. Sådant som påminner om glädje och anledningar till att leva. Det kan också vara andra människors brev eller saker som påminner om att hen är värdefull för folk omkring och vilka negativa konsekvenser för andra som självmordet skulle innebära. När självmordstankarna kommer kan hen gå till lådan och fokusera på nuet istället för på framtiden.

Hopp-kort

Uppmuntra din närstående att tillsammans med dig göra ett hopp-kort. Det är enkla kort där den som försökt ta sitt liv skriver ned tankar och anledningar till att ta sitt liv på den ena sidan och på den andra sidan skriver man motargument och anledningar till att leva.

T ex om personen får självmordstankar när de tänker att ingen bryr sig om denne kan man skriva ”oälskad” på ena sidan och på den andra sidan kan hen skriva upp alla personer i livet som bryr sig om hen, som t ex föräldrar, syskon, partners, vänner, barn osv. Korten ska bäras med hela tiden och när känslan kommer upp dras ett kort ur leken och känslan motbalanseras.

Professionell hjälp

Självmordstankar kan avhjälpas med dialektisk beteendeterapi (DBT). Det  är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT).  Det är framför allt två olika tekniker som används:

– Acceptans. Att se verkligheten som den är, inte som man önskar att den skulle vara. Att se på sig själv med ett icke-dömande accepterande sätt. Att se sitt beteende som förståeligt och logiskt utifrån hur man upplever sin situation.

– Ändra tekniker. Att lära sig nya sätt att hantera sin känslomässiga smärta som är mindre destruktiv och mer hjälpsamm för att nå personens livsmål.

 

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Anders
12 oktober, 2015 kl 12 oktober 2015 (15:31)

Upplever det du tar upp här är någon vilken överlevt ett suicidförsök eftr att har gjort flertal andra. Det jag känner till dels från då jag blev räddad i sista sekund och från andra vilka blivit räddade är att man vid tillfället då man räddas i sista stund är man enormt innesluten i sig själv och totalt avskärmad från yttervärlden. Det tog mig flera dagar att kunna börja kommunicera och kunna lyssna till någon. En dialog var det inte tal om. Då jag började komma ”till liv” fannas endast en längtan och det var att avsluta livet. Det var som om tiden gick baklänges från stunden jag blev räddad. Visa och insiktfulla läkare och personal om vad som pågick i mit inre var min räddning till en optimal rehabilitering.

Skriv någonting