Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: patientcentrering

Svenska patienter är inte nöjda

2 mars, 2013 (14:32) | sjukvård | av: Ludmilla

Vårdanalys är en myndighet som ska stärka patienternas ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen. De olika analysområdena är: 1. I vilken utsträckning är vård och omsorg individcentrerad? Vårdanalys fortsätter arbetet på området med syftet att belysa och stärka möjligheterna för patienter, brukare och närstående att medverka in design, beslut och genomförande av […]