Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: psykologisk behandling

Genetisk profil gynnar KBT-behandling

19 mars, 2012 (19:19) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

En engelsk-australiensk forskargrupp har studerat samband mellan genvariationer i serotonintransportörens promotorregion (5HTTLPR) och effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) hos barn, 6-13 år gamla, med primär ångestsjukdom och ångeststörningar. Studien bygger på tidigare fynd som talar för att bärare av s/s är mer mottagliga för psykologisk än farmakologisk behandling. Man använde sig av det manualbaserade KBT-programmet […]