Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Genetisk profil gynnar KBT-behandling

19 mars 2012 (19:19) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

En engelsk-australiensk forskargrupp har studerat samband mellan genvariationer i serotonintransportörens promotorregion (5HTTLPR) och effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) hos barn, 6-13 år gamla, med primär ångestsjukdom och ångeststörningar. Studien bygger på tidigare fynd som talar för att bärare av s/s är mer mottagliga för psykologisk än farmakologisk behandling. Man använde sig av det manualbaserade KBT-programmet the Cool Kid som består av 10-12 sessioner där barnen får lära sig metoder för att hantera sin ångest I programmet ingår även moment där föräldrarna, som alltid var närvarande, får lära sig hur de bäst interagerar med sina barn.

Vid uppföljning 6 månader efter avslutad behandling fann man att 78 % av barnen med genvarianten s/s var symtomfria jämfört med 58 % hos barn med s/l och l/l (p<0.01). Den ökade förbättringen mellan avslutad behandling och uppföljning är karaktäristisk för denna behandlingsform, skriver författarna, men det är möjligt att man som bärare av s/s-varianten har en ökad förmåga att tillgodogöra sig de färdigheter man lär sig under behandlingen. Man skulle kunna säga att s-allelen bidrar till den sårbarhet för psykisk sjukdom som finns hos en del individer. Å andra sidan kanske s-varianterna borde beskrivas som plastiska genvarianter eftersom de, på gott och ont, tycks gör individerna mer känsliga för inflytande från omgivningen. Individer med s/s reagerar starkare på stress, men presterar bättre än l/l vid låga stressförhållanden. Bärare av s-allelen är också mer mottagliga för gott inflytande från sociala kontakter jämfört med l/l homozygoter och svarar kanske därför bättre på KBT. (Eley et al Molecular Psychiatry 2012;17:236-41)

Rigmor Stain, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Marie-Anne
20 mars, 2012 kl 20 mars 2012 (7:45)

Mycket intressant läsning; tack Ludmilla 🙂

Kram till dig från mig

Kommentar från fatima
21 mars, 2012 kl 21 mars 2012 (21:52)

Kan man testa sig i sverige om man har s/s varianten?
Mycket intressant läsning. tack

Kommentar från Emmy
22 mars, 2012 kl 22 mars 2012 (16:42)

Hej Ludmilla!
Har läst igenom den här bloggen nu, och om din dotter Linnéa. Gör ont i hela mig när jag tänker på vad du måste ha gått igenom, jag beklagar verkligen. Jag själv är fjorton år, fyller femton och måste säga det att din dotter verkade vara helt fantastisk. Jag önskar dig ALL lycka, kram Emmy.

Skriv någonting