Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: simulanter

Patienter som simulerar

3 november, 2011 (21:53) | psykiatri, psykos, sjukvård | av: Ludmilla

I det senaste numret av Läkartidningen vill man uppmärksamma att det finns personer som simulerar psykoser i vinningssyfte. Det händer tyvärr oftare än man vill tro… Läkare förbiser ofta simulerad sjukdom eller tvekar att avslöja den, medan andra anser det fel att ifrågasätta patienters sannfärdighet. Men simulanter existerar. … Simulerad psykotisk sjukdom är vanligare än […]