Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tagg: Läkartidningen

Trafikverket första myndigheten med suicidpreventivt program

11 maj, 2013 (10:47) | självmord | av: Ludmilla

Autentiskt exempel på scenario: En ung kvinna på permission från en psykiatrisk klinik grips av den svartaste förtvivlan. Hon ringer sin mamma och tar farväl. Hon orkar inte mer. Hon ska kasta sig framför tåget. Mamman blir dock inte förlamad av skräck utan agerar direkt. Hon ringer kontaktpersonen på den psykiatriska kliniken, som i sin […]

Dator/TV/surfplatta skadligt för barn

10 januari, 2013 (19:40) | barn, IT, tonåringar | av: Ludmilla

Professor Hugo Lagercrantz skriver i Läkartidningen att det sker en ökning av tiden som barn blir sittandes framför en skärm. Detta i sin tur leder till hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och ökad vikt. Problemet blir att det är andra aktiviteter som får stå åt sidan som samvaro med vänner, utelek, fysisk aktivitet och annat. Lagercrantz rekommendationer är […]

Patienter som simulerar

3 november, 2011 (21:53) | psykiatri, psykos, sjukvård | av: Ludmilla

I det senaste numret av Läkartidningen vill man uppmärksamma att det finns personer som simulerar psykoser i vinningssyfte. Det händer tyvärr oftare än man vill tro… Läkare förbiser ofta simulerad sjukdom eller tvekar att avslöja den, medan andra anser det fel att ifrågasätta patienters sannfärdighet. Men simulanter existerar. … Simulerad psykotisk sjukdom är vanligare än […]

Om samtalsfärdigheter i Läkarutbildningen

4 mars, 2010 (12:02) | att hjälpa andra, sjukvård | av: Ludmilla

I senaste numret av Läkartidningen kan man läsa att man tycker att undervisning om ”det svåra samtalet” bör ingå i Läkarutbildningen. Läkarens förmåga till empati är viktig vid besked om cancer, slår man fast. Jag blir oerhört provocerad av detta. För självklart så borde det ju redan vara så… Vad fick jag själv för undervisning […]

Mät tempen i rumpan!

25 oktober, 2009 (12:44) | sjukdom, sjukvård | av: Ludmilla

För en massa år sedan gjorde jag AT-tjänsten i Enköping. Jag tillbringade då dagar och nätter (ofta både och) på akutmottagningen där och skulle handlägga alla akuta sjukdomsfall som kom in. Man var ung och grön doktor men väldigt påläst, aktiv och engagerad. En rutin som fanns var att sköterskor och undersköterskor förberedde genom att […]

Vad kan föräldrar bestämma om sitt barn?

5 februari, 2009 (9:01) | barn, sjukvård | av: Ludmilla

I senaste numret av Läkartidningen finns en artikel av Reet Arnman som beskriver ett patientfall. Det är en 7-årig flicka som är utvecklingsförsenad. Det framgår inte orsak eller diagnos i fallet. Hon kan inte gå själv, men sitta med stöd. Hon är glad och älskad av sina föräldrar. Föräldrarna är 50 resp 60 år. Pappan […]

Brister i vården i två av tre självmordsfall

16 oktober, 2008 (17:26) | barn, Linnéa, psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

I Läkartidningen nr 42/2008 kan vi läsa utvärderingen av Lex Maria anmälningarna de senaste åren. Från och med februari 2006 ska alla självmord som inträffar i anslutning till sjukvården Lex Maria-anmälas till Socialstyrelsen. Detta har lett till en kraftig ökning av antalet Lex Maria fall. I 2/3 av fallen har man funnit brister, framför allt […]