Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tagg: självmordsbeteende

Självskadebeteende – riskfaktor för självmord

18 januari, 2014 (18:43) | depression, psykiatri, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Romuald Brunner och en grupp europeiska forskare har studerat livstidsförekomsten av icke-suicidalt självskadebeteende (Non-Suicidal SelfInjury, NSSI) hos europeiska ungdomar. Studiematerialet hämtades från forskningsprojektet SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), ett longitudinellt forskningsprojekt som genomfördes i 11 europeiska länder mellan åren 2009-2011. De deltagande länderna var Estland, Frankrike, Irland, Israel, Italien, Rumänien, Slovenien, Spanien, […]

Psykisk sjukdom och föräldrars socioekonomisk status är riskfaktorer för självmordsbeteende

6 mars, 2012 (20:50) | depression, psykiatri, psykos, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Det finns många underliggande orsaker till självmordsbeteende hos vuxna men psykisk sjukdom är den starkaste riskfaktorn. Omkring 90 % av vuxna individer som gör suicidförsök eller som suiciderar har någon form av psykisk sjukdom. I många fall har personerna varit i kontakt med psykiatrisk öppenvård eller legat inne för slutenvård tiden före självmordet. Hos vuxna […]