Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: augusti 4th, 2010

Självmord hos unga

4 augusti, 2010 (21:37) | självmord | av: Ludmilla

Varningssignaler -Dåliga sömnvanor. -Dåliga/störda matvanor. -Extrema beteendeförändringar, exempelvis kraftigt försämrade skolresultat. -Prat om självmord. -Skolk. -Drog- och alkoholmissbruk. -Tappad lust för fritidsaktiviteter. -Självskadebeteende. -Tecken på depression som nedstämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter och låg självkänsla. Skyddande faktorer Individfaktorer, till exempel: -Positiv självkänsla. -Kommunikativ förmåga. -Bra livsstil när det gäller kost, motion, sömn, alkohol och rökning. Sociala faktorer, […]