Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: mars 26th, 2012

Undersökning av upplevelser av vård för självskadebeteende

26 mars, 2012 (19:52) | psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Självskadebeteende är idag ett relativt vanligt problem, särskilt bland tonåringar och unga vuxna. Därför har regeringen, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommit överens om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av unga med självskadebeteende. En del av arbetet består i att samla patienternas erfarenheter av vård och bemötande vid självskadebeteende. […]