Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Press-release: Föräldrar som förlorar barn i självmord får inte tillräckligt stöd

25 maj 2013 (10:45) | självmord, sorg&saknad, tröst&hopp | av: Ludmilla

1400 personer tar sina liv per år och 10% av dem är under 25 år. Att förlora ett barn är varje förälders värsta mardröm. Om barnet dessutom tagit sitt liv upplevs detta ofta som ett stort misslyckande med starka skuldkänslor som följd.

I en nyligen publicerad rapport från en studie med 116 föräldrar som förlorat ett barn i självmord framkommer hur lite stöd de får efter dödsfallet. Det finns inga rutiner eller någon krisplan att följa för denna svårt drabbade grupp.

-Eftersom sorg inte är en sjukdomsdiagnos har det funnits en tradition att professionella inte ska lägga sig i utan att sorgebearbetningen ska skötas inom det sociala nätverket, säger läkaren Ludmilla Rosengren som genomfört studien tillsammans med Nationella Suicidpreventiva Centret vid Karolinska Institutet (NASP).
Studien visar att de som drabbas av ett barns självmord utvecklar det man kallar komplicerad sorg i nästan 100%. Detta betyder att det är viktigt att insatser sätts in aktivt och direkt. Studien visar att endast 20% av föräldrarna har blivit erbjudna något krissamtal i akutskedet. 43% har inte blivit erbjudna någon fortsatt hjälp alls utan är helt utlämnade till att själva försöka få hjälp.

-Man kan inte förvänta sig att någon som drabbats av detta själv ska orka be om hjälp, säger Ludmilla Rosengren, utan vi måste ha ett system inom vården där man aktivt söker upp de som drabbats. Vi har mycket att vinna på det eftersom denna grupp annars blir sjukskrivna under lång tid och har funktionsnedsättningar under många, många år.

Av de många symptom som undersöktes i studien rapporterades t ex orkeslöshet av ungefär hälften fortfarande efter två år. 35 procent av föräldrarna uppgav att de hade minnessvårigheter efter två år. Flash-backs, mardrömmar och sömnproblem är andra stora symptom. På frågan om symtom den senaste veckan uppger knappt 15 procent av männen och 21 procent av kvinnorna att de haft självmordstankar.

Sorgeprocessen efter ett barns död i självmord tenderar att bli mycket lång. I de fall där adekvat stöd satts in tycks det ta tre till fem år att läka tillfredsställande.

Symptomskattningarna ska ställas i relation till att man endast har rätt att vara sjukskriven i 10 dagar (!) vid förlust av minderårigt barn. Sorg är ingen sjukdom och kan inte sjukskrivas för. Sjukskrivningar sker därför under diagnoserna ångest, sömnsvårigheter, posttraumatiskt stressyndrom eller depression.

Mer information och kontakt:
Rapporten går att få i sin helhet genom att maila ludmilla@rosengren.info
Vid intresse finns möjlighet att även komma i kontakt med drabbade föräldrar.

Ludmilla Rosengren, Leg Läkare

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Skriv någonting