Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Om staket vid järnvägen

26 maj 2013 (10:07) | Linnéa, självmord | av: Ludmilla

Jag har försökt att ta reda på hur man tänker här i Uppsala kring det faktum att det fem år senare ser likadant ut kring järnvägen där Linnéa tog sitt liv. Ett förklarande svar:

Tack för ditt mail. Som du kanske sett i media på senare tid (t ex SvD den 2/5, senaste numret av Läkartidningen m.m.) så har Trafikverket nu på allvar börjat uppmärksamma att järnvägen på många ställen är alltför lättillgänglig för gående (både suicidala personer och sådana som bara vill ta en genväg över spåren). En kartläggning har gjorts, och ett landsomfattande åtgärdsprogram håller på att tas fram. I vår Region Öst (omfattar inte Stockholm som utgör en egen region) är sträckan Uppsala – Löten – Samnan den värst drabbade i hela regionen. Den bör därför komma högt upp i prioriteringsordningen. Tyvärr har det visat sig ta tid (onödigt lång kan man tycka) att få fart på de konkreta åtgärderna, men det är många praktiska frågor som måste lösas (planeringsfrågor, standardkrav på stängsel och övervakningskameror, upphandlingsfrågor m.m.) för att få en enhetlig kvalitet på åtgärderna över landet. Min gissning är att det kanske kan dröja ytterligare något år innan den aktuella sträckan blir åtgärdad, men att åtgärderna då i gengäld blir av en sådan omfattning att de verkligen blir verkningsfulla.

och ett till:

Ja, det är som x nämner att den utpekade sträckan är värst drabbad och vi är medvetna om bristerna. Vi kommer att bygga ett nytt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala och då kommer åtgärder att vidtas. Förutom dubbelspåret ingår även en ombyggnad av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen i projektet. Bifogar en länk till vår hemsida där du kan läsa mer om projektet och bland annat om de åtgärder som förbättrar säkerheten.

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Gamla-Uppsala/

När det gäller den aktuella sträckan så blir det stängsel på båda sidor av nya järnvägen från söder till Vittullsbergsvägen i norr. Stängslet i söder sammanbinds med befintligt stängsel. På sträckan mot banvallsvägen där järnvägen går i skärning kommer ett 2 m högt bullerplank fungera som stängsel.

Stängslet är av typen konventionellt banstängsel med taggtråd längst upp. Bullerplanket utformas så det inte blir klättringsbart.

Tågtrafiken flyttas över till den nya järnvägen i maj 2016. Fram till dess kommer tågtrafiken att gå på den befintliga järnvägen.


2016. Det är om 3 år!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Skriv någonting