Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Personlighetsstörning ger ökad självmordsrisk

4 augusti 2013 (9:16) | psykiatri, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Läkartidningen har i en artikel nyligen skrivit om hur personlighetsstörningar och då särskilt ”borderline” hos tjejer ökar risken för självmord. Det intressanta är att man många gånger i vården vill särskilja sjäkvskadebeteende från självmordsbeteende. Även om det är två olika mekanismer finns det många likheter och det ena utesluter inte det andra. Tvärtom!

Personlighetsstörningar är allvarliga tillstånd som ger upphov till stort lidande och funktionsstörning. Hos kvinnor är emotionellt instabil personlighetsstörning den vanligaste diagnosgruppen i slutenvård, och hos män ospecificerad personlighetsstörning.

Det är sex gånger vanligare att kvinnor i åldrarna 18–34 år har sjukhusvårdats för personlighetsstörning jämfört med motsvarande grupp män. Samma mönster gäller för tvångsvård.

Ungefär var femte kvinna i denna åldersgrupp som avlidit till följd av självmord har vårdats för personlighetsstörning inom en femårsperiod.

Riktlinjer för vård och behandling finns men ytterligare handlingsprogram behöver utvecklas.

Läs hela artikeln här….

Kommentarer till inlägget

Kommentar från ”Cecilia”+Borderline
4 augusti, 2013 kl 4 augusti 2013 (16:03)

Även jag har hört att det är högre självmordsrisk för kvinnor med IPS och jag tror dem har alldeles rätt i det. Jag har varit självskadande i 14 år och det ligger väldigt nära självmordsbeteendet som jag också haft. Det är en hårfin gräns däremellan, helt klart.

Något annat jag noterat är att man ofta sätter diagnosen IPS på kvinnor med självskadebeteende och senare visar det sig att dem inte alls har IPS utan helt enkelt ”bara” självskadar för att lätta ångest.

Kommentar från Charlotte
6 augusti, 2013 kl 6 augusti 2013 (20:53)

Hej!
Jag ser att du ska föreläsa i Växjö den 19/9. Primärvårdsnivå. Var hålls denna föreläsningen och vilka är välkomna? Jag jobbar som stödperson inom rättspsyk och skulle ha stor nytta av att gå på din föreläsning. Men den kanske bara är avsedd för läkare och sjuksköterskor? Du gör ett viktigt arbete! Kram Charlotte

Kommentar från Ludmilla
6 augusti, 2013 kl 6 augusti 2013 (21:48)

Hej!
Jag har mailat dig kontaktuppgifter till han som håller i arrangemanget.

Skriv någonting