Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Datum: september 8th, 2013

Självmord hos äldre

8 september, 2013 (8:12) | psykiatri, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

Det råder en brist på studier rörande självmordsbenägenhet bland de äldsta (>75 år). En italiensk forskargrupp har genom psykologiska obduktioner studerat och jämfört skillnader i riskfaktorer för självmord för personer som dött genom självmord vid 75 år och äldre (äldre-äldre) och åldrarna 50-64 år och 65-74 år. Man gjorde även jämförelser med patienter äldre än […]