Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Nedstämd eller orolig? 15 – 18 år?

9 december 2014 (15:38) | att hjälpa andra, KBT, tonåringar | av: Ludmilla

  • Ungefär var tredje ungdom har idag symtom av depression och ångest men det är få som söker eller kan få hjälp.
  • KBT är en effektiv psykologisk behandlingsmetod för depression och ångest.
  • Studien genomförs av forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi vid Linköpings Universitet och utvärderar om nätbaserad KBT är effektivt och kan göra det lättare för unga att få behandling.

En forskningsstudie från Linköpings Universitet erbjuder unga kostnadsfri psykologisk behandling. Vi riktar oss till unga 15-18 år som är nedstämda och oroliga. Behandlingen består av nätbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som inkluderar sessioner med psykolog via chatt och video. Man anmäler sig nu i december-januari på www.deastudien.se och man kan delta var man än bor.

DEA är en forskningsstudie som riktar sig till ungdomar med nedstämdhet och ångest. Studien genomförs av Prof. Gerhard Anderssons forskningsgrupp vid Linköpings Universitet och syftar till att undersöka hur effektiv psykologisk behandling över nätet är för att minska psykisk ohälsa hos unga. Deltagare i studien ges under 10 veckor psykologisk behandling i form av sessioner med en KBT-psykolog via chatt och video, och ett etablerat internetprogram som har anpassats till unga. Det kostar ingenting att delta och man kan bo varsomhelst i Sverige.

Frågor om studien:
Naira Topooco, Doktorand, projektledare DEA
E-post: naira.topooco@liu.se

 

Skriv någonting