Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Tagg: suicidforskning

Medias roll i suicidrapportering

23 april, 2012 (20:30) | att hjälpa andra, media, självmord | av: Ludmilla

Att sprida relevant information till allmänheten om självmordsnärhet och självmord är en viktig ingress i självmordsförebyggande verksamhet. Men ända sedan i mitten av 1800-talet har man framfört oro över att det ligger en smittorisk i att tala om självmord. Modern forskning har emellertid visat att om man är orolig för att en person i ens […]

Föräldrars självmord och självmordsrisken hos efterlevande barn

6 oktober, 2011 (8:22) | depression, psykiatri, självmord | av: Ludmilla

Adoptionsstudier ger goda möjligheter att skilja mellan inflytande från ärftliga faktorer respektive miljömässiga. Adopterade barn som skilts från sina biologiska föräldrar vid födelsen eller kort efteråt är till 50 % genetiskt identiska med sina biologiska föräldrar, men har inte exponerats för samma miljöfaktorer som sina föräldrar. Annika von Borczyskowski från universitetet i Hamburg, Tyskland har […]