Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: februari 21st, 2012

SPIS – samverkan mot självmord

21 februari, 2012 (10:30) | att hjälpa andra, självmord | av: Ludmilla

Under hösten 2009 bildades en samverkansgrupp i Stockholms län med representanter från SOS Alarm, Stor-Stockholms Brandförsvar (SSBF), Ambulanssjukvården, Stockholms Läns Landsting, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) för att ta reda på hur självmordshandlingar skulle kunna förebyggas och förhindras i länet. Projektet utökades efter hand med representanter […]