Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: februari 6th, 2012

Internet, ungdomar och självmord

6 februari, 2012 (16:01) | självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Dagens ungdomar använder i allt större omfattning internet som sin sociala mötesplats och informationskälla. En australiensk forskare, Dr Sally Dunlop har tillsammans med amerikanska kollegor genom upprepade årliga telefonenkäter undersökt varifrån ungdomar hämtar information om självmord och självmordsförsök. De fann att flertalet, men i synnerhet flickorna, fick information från lokala dagstidningar, medan pojkarna till större […]

Läkare ska anses ha skiftarbete

6 februari, 2012 (15:47) | sjukdom, sjukvård | av: Ludmilla

Frågan om läkares arbetstider har i omgångar skapat stora motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. När EU:s arbetstidsdirektiv skulle implementeras i Sverige kraxade olyckskorparna från båda sidor. Läkarförbundet menar dock att läget lugnat ner sig. Fokus i diskussionen har också flyttats från den ekonomiska aspekten till frågor om hur hälsa och patientsäkerhet påverkas av arbetstiden. …skriver […]