Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Språket i siffror och symptom eller symtom

28 oktober 2012 (19:49) | allmänt, språket | av: Ludmilla

Siffror är inte alltid så lätta att begripa sig på, och inte minst kan de skapa bryderier när vi ska använda dem i text. De flesta har nog hört regeln att man ska skriva talen 0–12 som bokstäver och högre tal som siffror. Men finns det inga andra generella principer att ta fasta på? Jo!

Antal och belopp
Stora tal (över 999) som skrivs med siffror grupperas för att ögat lättare ska kunna avgöra beloppets storlek:
1 200
12 000
120 000
1 200 000

Telefonnummer
Upp till sjusiffriga telefonnummer grupperas i grupper om två eller tre. Åttasiffriga nummer och mobilnummer kan skrivas så här:
08-123 123 12 eller 08-12 31 23 12
070-123 12 31 eller 0701-23 12 31

Procent
När man använder procenttecknet (%) skriver man alltid talet med siffror: 10 %.
I löptext rekommenderar vi att man i stället använder bokstäver: tio procent.

NÅGRA GRUNDPRINCIPER:
• Undvik att blanda siffror och bokstäver för att uttrycka tal i en och samma mening.
• Använd siffror om de är det viktiga i texten eller om du behöver vara exakt (till exempel i tidtabeller, prisuppgifter eller sportreferat).
• Undvik att inleda meningar med siffror.

Vi människor har generellt svårt att läsa och komma ihåg många siffror i en följd. Om man vill underlätta för sin läsare är det därför smart att gruppera siffrorna. Klokast är då att följa de skrivregler som redan finns och som läsaren förmodligen har stött på förut.

SÅ HÄR SKRIVER MAN:

Datum
Den 26 oktober 2012 (i löptext)
2012-10-26 (i sidhuvud och tabeller)
26.10.2012 (EU-standard i sidhuvud och tabeller oavsett språk)

Tidsperioder
26 oktober–25 november 2012
26/10–25/11 2012
26.10–25.11 2012

Månadens fråga
FRÅGA: Heter det symptom eller symtom, eller kan man skriva båda?
SVAR: Båda stavningarna är korrekta. Det gäller även för alla avledningar och samman- sättningar: symptomatisk och symtomatisk, symptomfri och symtomfri. Stavningen med p härstammar från det grekiska ordet symptoma, men eftersom ordet ofta uttalats utan p har stavningsvarianten utan p använts parallellt ända sedan 1800-talet. Vårt svar är alltså att båda formerna funkar och är korrekta, men att det är viktigt att vara konsekvent och inte blanda formerna.

Klarspråksspalten ger dig tips och inspiration i olika språkfrågor. Den skrivs varje månad av examinerade språkkonsulterna Ingetora Gumbel och Petronella Törnevik från Klarspråkskollen AB. Välkommen att höra av dig med språkliga funderingar till info@klarsprakskollen.se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Skriv någonting