Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Tagg: internet och självmord

Patologiskt internetmissbruk

7 februari, 2012 (15:01) | IT, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Patologiskt internetmissbruk (PIU; Pathological Internet Use) har fått ökad uppmärksamhet under senare år delvis beroende på att man föreslagit att beteendet, som begreppsmässigt kan uppfattas som en form av impulskontrollstörning, tas upp som en diagnos i DSM-5 (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5te upplagan). Ett jakande svar på >5 av följande frågor […]

Internet, ungdomar och självmord

6 februari, 2012 (16:01) | självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Dagens ungdomar använder i allt större omfattning internet som sin sociala mötesplats och informationskälla. En australiensk forskare, Dr Sally Dunlop har tillsammans med amerikanska kollegor genom upprepade årliga telefonenkäter undersökt varifrån ungdomar hämtar information om självmord och självmordsförsök. De fann att flertalet, men i synnerhet flickorna, fick information från lokala dagstidningar, medan pojkarna till större […]

Nätmobbing del 1

28 november, 2011 (8:48) | barn, tonåringar | av: Ludmilla

Nätmobbning eller cybermobbing är när ett barn eller en ungdom utsätts för trakasserier, hot, förnedring, generas eller liknande – av ett annat barn eller annan ungdom – och via internet eller annan teknologi som exempelvis mobiltelefon. En av alla de jag har kontakt med via bloggen är en tjej som mår väldigt dåligt bland annat […]

Självmordssajter och annat om internet som påverkar

9 maj, 2009 (17:29) | depression, död, självmord | av: Ludmilla

Mer och mer uppmärksammas detta att internet kan vara farligt för de som är känsliga och är självmordsbenägna. Internet kan påverka negativt på flera sätt: -Direkta självmordssajter där det finns detaljerade beskrivningar om hur man kan ta sitt liv. -Man kan komma i kontakt med andra som känner på samma sätt som man själv och […]