Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Internet, ungdomar och självmord

6 februari 2012 (16:01) | självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Dagens ungdomar använder i allt större omfattning internet som sin sociala mötesplats och informationskälla. En australiensk forskare, Dr Sally Dunlop har tillsammans med amerikanska kollegor genom upprepade årliga telefonenkäter undersökt varifrån ungdomar hämtar information om självmord och självmordsförsök. De fann att flertalet, men i synnerhet flickorna, fick information från lokala dagstidningar, medan pojkarna till större delen fick sin ifrån videokanaler som Youtube och liknande. Man fann samband mellan att ha känt någon som gjort självmordsförsök och en ökad självmordsrisk. Att ha besökt diskussionssajter på nätet var förenat med ökade självmordstankar.

Forskare från NASP har genom en litteraturöversikt studerat samband mellan internet och suicidalitet. Man finner i en studie om patologiskt internetmissbruk att unga missbrukare hade signifikant ökat risk för självskadebeteende jämfört med dem som inte var missbrukare. I en annan studie har man undersökt samband mellan mängden sökningar på vissa sökord relaterade till självmord och antalen självmordförsök och självskadehandlingar. Man finner att för unga personer mellan 15-25 år finns ett signifikant samband mellan ökade volymer av sökningar och ökat antal självmord och självskadehandlingar. Paradoxalt nog, skriver författarna kan internet, trots många rapporter om negativa pro-suicida effekter, även erbjuda positiva möjligheter i form av stödjande diskussionsfora för självmordsnära och internetbaserade suicidpreventiva interventioner.

Trots att de sociala nätverken på internet av typ Facebook har en stor betydelse för ungdomar när det gäller att utbyta information om självmord, så tycks det inte ha varit så att exponering för sådan information ger upphov till ökade självmordstankar hos ungdomarna, skriver författarna. Kanske är det så att de sociala nätverken på internet inte bara ger ett ökat utbud av information, men också ett viss socialt stöd. Att ta del av information från andra onlinesajter och diskussionsfora resulterade emellertid i ökade självmordstankar (Dunlop SM et al, 2011 J Child Psychology and Psychiatry 52;1073-180).

Begränsande faktorer i suicidpreventivt arbete är att psykiska sjukdomar och självmord fortfarande i stor utsträckning är tabubelagda ämnen som det stora flertalet människor finner det svårt att tala om. För sårbara personer i stort behov att tala om sin ångest, sin rädsla och sina självmordstankar erbjuder därför en anonym chattsajt ett ställe där man utbyta tankar och känna lättnad. Nätbaserade samtal som erbjuder förståelse och medkänsla kan vara till stöd för en självmordnära person. Detta bör man använda sig av i det självmordsförebyggande arbetet, menar författarna och ger exempel på några internetbaserade suicidpreventiva interventioner som prövats. Men forskningen på området internet och självmord är ännu begränsad och fler studier behövs för att belysa såväl de negativa effekterna av internet som de positiva möjligheter som suicidpreventiv information på internet kan erbjuda (Durkee et al Int J Environ.Res.Public Health, 2011;8:3938-3952)

Källa: Rigmor Stain, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Skriv någonting