Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Patologiskt internetmissbruk

7 februari 2012 (15:01) | IT, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Patologiskt internetmissbruk (PIU; Pathological Internet Use) har fått ökad uppmärksamhet under senare år delvis beroende på att man föreslagit att beteendet, som begreppsmässigt kan uppfattas som en form av impulskontrollstörning, tas upp som en diagnos i DSM-5 (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5te upplagan).

Ett jakande svar på >5 av följande frågor visar på ett patologiskt internetberoende:

1. Helt upptagen av Internet
2. Känner ett behov att stanna online längre tid för att bli tillfredställd
3. Upprepade och misslyckade försök att kontrollera och minska internetberoendet
4. Rastlöshet, missmodighet, depression eller irritation vid försök att skära ned på eller sluta använda internet
5. Stannar online längre tid än man avsett från början
6. Äventyrar och riskerar att förlora ett betydelsefullt förhållande, arbete, utbildning eller möjlighet till karriär på grund av internetberoendet
7. Ljuger för familjemedlemmar, terapeuter och andra för att dölja omfånget av internetanvändning
8. Använder internet som en möjlighet att fly undan från bekymmer eller för att minska en känsla av svårmod

Författarna fann tre studier där man studerat direkta samband mellan PIU och självskadebeteende, varav två av studierna använde självmordstankar som utfallsvariabel, den tredje självskadebeteende (NSSI, Non-Suicidal Self-Injury). Personer med PIU hade tre till fyra gånger högre risk för självmordstankar jämfört med personer som inte var internetmissbrukare. I en annan studie av tonåringar med PIU fann man att missbrukarna hade signifikant ökad risk för självskadebeteende (OR 2,0; 1,1- 3,7) jämfört med dem som inte var missbrukare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Yasmine
9 februari, 2012 kl 9 februari 2012 (19:43)

Hej Ludmilla! Det är Yasmine (som gästbloggade hos dig tidigare!) Jag ville först meddela att aftonbladet just nu har en stortsatsning på unga tjejer som mår dåligt (http://bloggar.aftonbladet.se/sjuktjobbigt/) och att jag imorgon kommer medverka i en intervju på sidan. Det är SUPERBRA att de belyser detta ämne! Jag länkar till min blogg igen (här i meddelandet) då jag precis gjort en omstart och kommer på nytt börja skriva! Ta hand om dig, varma hälsningar, Yasmine 🙂

Kommentar från Ludmilla
9 februari, 2012 kl 9 februari 2012 (20:21)

Tack Yasmine för tipset!

Kommentar från Suzanne
7 augusti, 2014 kl 7 augusti 2014 (9:40)

Hej Ludmilla!
Jag gör ett examensarbete om just internetberoende hos barn och ungdomar. Så jag undrar var du har hittat informationen om sambandet mellan PIU och suicid t ex.
Vänligen Suzanne, Högskolan Dalarna VUB specialistsjuksköterska inom psykiatri

Skriv någonting