Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Barnläkaren friad!

21 oktober 2011 (10:15) | sjukvård | av: Ludmilla

Solna tingsrätt har idag friat den läkare som varit åtalad för dråp alternativt försök till dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna hösten 2008. Tingsrätten har inte funnit det bevisat att ett brott har begåtts. Tingsrätten har inte heller funnit det bevisat att läkaren skulle ha gjort något som inte varit medicinskt motiverat.

Tingsrätten har inte funnit bevisningen tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det över huvud taget har begåtts ett brott. Åklagarens påstående bygger på ett analysbevis, i vilket det har påvisats en exceptionellt hög koncentration av tiopental i blodet från det avlidna barnet. Tingsrätten har emellertid inte ansett att detta resultat är så tillförlitligt att det fullt ut kan ligga till grund för en fällande dom. Tingsrätten anser inte att man kan dra någon mer långtgående slutsats av analysresultatet än att tiopental visserligen påvisats i en hög koncentration men att det är oklart hur hög denna koncentration varit. Med hänsyn till denna osäkerhet i fråga om hur hög koncentrationen varit kan det inte uteslutas att förekomsten kan förklaras av att barnet fått tiopental vid tidigare tillfällen under vårdtiden. Detta innebär alltså att det inte är bevisat att en brottslig handling har begåtts och läkaren ska redan av den anledningen frias.

Vad skönt detta var att läsa! Detta har varit en riktigt obehaglig historia. Jag har verkligen känt med henne och känt mig övertygad om att hon inte gjort något för att förkorta flickans liv. Det är fruktansvärt att hon blivit så uthängd och dessutom avstängd från sitt arbete under så många år.

Tingsrättens dom här…

Aftonbladets sammanfattning här…

Fler artiklar i ämnet… och här…

Fler reflexioner här…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Michael Zazzio, medicinsk forskare
21 oktober, 2011 kl 21 oktober 2011 (14:30)

När ska åklagare lära sig att inte åtala personer som inte kan bindas till brott. Nu har samhällets myndighetsutövare förstört livet för ytterligare en legitimerad sjukvårdspersonal. Läkaren kommer aldrig mer att kunna arbeta inom sjukvården utan att personer i hennes omgivning fortfarande betraktar henne som skyldig trots att hon nu friades helt.

Åklagaren har inte fattat vad rättsäkerheten sätter för gränser för att åtal ska få väckas. Åklagaren har hoppats att godtycket skulle vara avgörande till åklagarens fördel.

Nu har åklagaren begått brott. Blir det något åtal mot åklagaren?

Kommentar från Inkan o Ligan
21 oktober, 2011 kl 21 oktober 2011 (21:43)

Tycker så synd om henne, men skönt att hon trots allt är friad nu.
Kram

Kommentar från Christoffer
21 oktober, 2011 kl 21 oktober 2011 (21:50)

Mikael – den utmärkta tradition vi har är att misstänkta brott utreds av polisen och fastställs i domstol. Så det är bara att polisanmäla åklagaren, även om jag har svårt att se vilket brottsrubriceringen blir.

Jag tycker det är utmärkt att fallet avgjorts i domstol. Det är i den arenan utredande av brott ska hanteras – inte av någon annan.

Kommentar från Jan
24 februari, 2012 kl 24 februari 2012 (22:57)

Michael Zazzio, du bör ju knappast uttala dig i denna fråga då du själv saknar behörighet inom ditt fält. Att forska för eget bruk är en sak, men att tro att man besitter egenskaper som gör att man kan uttala sig i ämnen där man saknar kunskap är inte att rekommendera.

Skriv någonting