Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Datum: oktober 7th, 2011

Samband mellan ångest och självmordsbeteende hos barn och ungdom

7 oktober, 2011 (21:07) | depression, sjukdom | av: Ludmilla

Det finns samband mellan ångest och självmordsbeteende hos barn och ungdom, konstaterar en amerikansk forskargrupp i en sammanfattningsartikel av de studier i ämnet som gjorts under de senaste 20 åren. Man finner emellertid inte tillräckligt övertygande bevis för att ångest är en oberoende riskfaktor för självmordsbeteende. Det fanns flera studier där ett signifikant samband mellan […]

Var fjärde svensk lever med psykisk ohälsa

7 oktober, 2011 (10:29) | depression, psykiatri, psykos, självmord, sjukvård | av: Ludmilla

Var fjärde svensk lever med psykisk ohälsa. Fyra av tio har någon gång känt oro för sin psykiska hälsa. Trots detta vågar många inte prata om detta på grund av fördomar och negativa attityder. Det visar en ny undersökning från Hjärnkoll som släpps i samband med FN:s World Mental Health Day den 10 oktober. Den […]